Richtlijnen sportongevallen

WAT DOEN BIJ EEN SPORTONGEVAL

Onmiddellijk aangifte doen met het aangifteformulier “verzekering tegen lichamelijke ongevallen” beschikbaar in de map aan de pc in de inkomhal (copie van het originele exemplaar te maken) of te downloaden via www.tcdewehzel.be.

Dit formulier moet ingevuld, ondertekend en voorzien van een ziekenfondsklever, alsook ingevuld door de behandelende arts in de daarvoor voorziene ruimte, per mail of post bezorgd worden aan de secretaris om binnen de 8 dagen de aangifte elektronisch in te dienen bij de verzekeringsmaatschappij (sinds 01/12/2014 worden geen papieren aangiftes meer aanvaard).

Secretaris: Myriam Lissens – myriam.lissens@telenet.be – Abeelstraat 106/101, 2800 Mechelen.

Bij het indienen van de aangifte wordt een dossiernummer toegewezen en vanaf dan wordt alles rechtstreeks verder met u afgehandeld.
Gelieve dus alle stavingstukken + afrekening van uw ziekenfonds rechtstreeks (met vermelding van uw dossiernr.) te bezorgen aan de verzekeringsmaatschappij die haar tussenkomst in de behandeling zal storten op het door u vermelde rekeningnummer.