Geschiedenis

EEN BEETJE GESCHIEDENIS ……

Toen enkele vrienden uit Groot-Zemst en omgeving die hier en daar tennis speelden vernamen dat de gemeente een blaashal  ten behoeve van de sportclubs zou oprichten in Elewijt vonden ze dat er ook een tennisclub moest komen.

In maart 1979 werd de feitelijke vereniging “Tennisclub DE WEHZEL” boven het doopvont gehouden door haar 9 oprichters, waarvan er nu nog steeds 1 in het bestuur zit. De naam werd gevormd door de eerste letters van de deelgemeenten van Zemst nl. Weerde, Eppegem, Hofstade, Zemst en Elewijt.

De leden van de nieuwe club begonnen te spelen in het Vrijbroekpark en aan het zwembad Coloma te Mechelen. Al spoedig groeide het aantal leden. Dat eerste jaar werd  al een clubkampioenschap georganiseerd en  lessen gegeven. 

In 1980 werden twee pleinen gehuurd in Perk en begonnen de onderhandelingen met de gemeente Zemst om terreinen in concessie te krijgen. Hiervoor  diende de club te worden omgevormd tot een VZW. Dit gebeurde rond de jaarwisseling en de eerste dames werden in het bestuur opgenomen.

In 1981 kon begonnen worden met de aanleg van de eerste twee pleinen en een houten clubhuis. De pleinen in Perk werden verder gehuurd daar het ledenaantal al te groot was voor de 2 eigen pleinen. Snel werden twee bijkomende dubbel pleinen en één enkel veld bijgelegd en de gehuurde  terreinen werden opgezegd. De vijf pleinen volstonden voor het ledenaantal . Sommige jaren was er een beperking van het aantal leden.

De club werd ondertussen lid van de VTV. Verschillende ploegen namen met wisselend succes deel aan de interclubwedstrijden. Enkele ploegen haalden de nationale eindronden en werden kampioen.

In 1990 werd het houden clubhuis vervangen door een stenen constructie en bij de start van het seizoen 1999 werden twee pleinen en het enkelveld heraangelegd tot drie volwaardige tennisvelden.

Begin 2002 werd het clubhuis (kleedkamers, douchen, berging en terras) vergroot. 

Begin 2010 werden lang vergeten dromen in een realistisch project omgezet. Onze club werd een VZW onderworpen aan  btw en na heel wat inspanningen van een uitgebreid en vernieuwd  bestuur werd in april 2011   een overdekte hall met 2 kunstgravel velden ingehuldigd door de burgemeester van Zemst en de leden. Vanaf dan kunnen onze leden zowel in de zomer als in de winter hun geliefde sport uitoefenen en is het ledenaantal gestegen tot 460, zijn er meer dan twintig interclub ploegen. 

In oktober 2010 nam de toenmalige uitbater en tennisleraar de uitbating van de cafetaria in handen en bouwde zijn tennisschool verder uit. Alhoewel er al vanaf 1984 ieder jaar jeugd tenniskampen ingericht werden en er tijdens de zomermaanden in beperkte mate tennislessen gegeven werden, heeft de overdekte hall het mogelijk gemaakt om een professionele tennis academie aan te trekken. Het ganse jaar worden er dagelijks tennislessen gegeven aan jong en oud.  Dit heeft een positieve invloed gehad op de jeugd. Meer dan 1/3 van de leden zijn jonger dan 18 jaar.

Een nieuwe mijlpaal kwam er einde 2016 toen door de inbreng van enkele leden van de club het bestuur kennis nam van een voor België nieuwe sport nl. Padel.  Na een kort maar grondige analyse werd beslist de nodige investeringen te doen en in april 2017 twee padel terreinen plechtig ingehuldigd. Het succes gedurende het eerste jaar heeft er toe geleid dat al in april 2018 een derde plein in gebruik werd genomen.  Deze ontwikkeling zorgde voor verdere groei tot bijna 600 leden, zowel tennissers als padelaars. 

2019 was het jaar van onze 40ste Verjaardag. Bij dit heugelijk feit werd onze cafetaria grondig gerenoveerd. Hierdoor kunnen onze leden hun tennis nabeschouwingen in een aangenamer kader kunnen beleven. 

Deze evoluties hebben er ons tot nu toe niet van weerhouden om een recreatieve club met een familiaal karakter als doelstelling te behouden.  Dat ook sinds 2011 onze cafetaria dank zij onze uitbaters het hele jaar open is voor de leden helpt hopelijk om deze kameraadschap te versterken.

In 2020 besliste de gemeente om het recreatiedomein waar we ons op bevinden om te vormen tot het sportpark “Hubert Van Innis”. Het af breken van de wielerpiste was voor onze club een opportuniteit. Hierdoor ontstond de mogelijkheid om onze infrastructuur uit te breiden. Dit kwam op het juiste moment want in 2021 telde onze bijna 1000 leden. Het project 22 was geboren. In 2023 wordt er drie open padel pleinen en één open winterhard tennis plein bijgelegd. Ook de cafetaria werd uitgebreid. Het terras aan de kant van tennisveld A wordt vergroot en een vaste overdekking zal zorgen voor meer ruimte binnen de cafetaria.

In januari 2023 gaf de uitbater die 12 jaar onze leden succesvol verzorgde onverwacht zijn ontslag. Dit gaf aanleiding tot een herstructurering van de activiteiten van de club.  Op 1 februari werd de bestaande tennisschool ondergebracht in de VZW Tc De Wehzel en een padel academie  opgestart. Op dezelfde datum was de nieuwe uitbater ter plaatste om zoals vroeger onze leden van spijs en drank te voorzien.

Meer informatie kunt u vinden op onze website www.tcdewehzel.be 

Iedereen is bij ons van harte welkom om kennis te nemen en bij een gezellige babbel een glaasje te drinken, zonder tennis en padel te vergeten.