Geschiedenis

 

EEN BEETJE GESCHIEDENIS ……

Toen enkele vrienden uit Groot-Zemst en omgeving die hier en daar tennis speelden vernamen dat de gemeente een blaashal  ten behoeve van de sportclubs zou oprichten in Elewijt vonden ze dat er ook een tennisclub moest komen.

In maart 1979 werd de feitelijke vereniging “Tennisclub DE WEHZEL” boven het doopvont gehouden door haar 9 oprichters, waarvan er nu nog steeds 1 in het bestuur zit. De naam werd gevormd door de eerste letters van de deelgemeenten van Zemst nl Weerde, Eppegem, Hofstade, Zemst en Elewijt.

De leden van de nieuwe club begonnen te spelen in het Vrijbroekpark en aan het zwembad Coloma te Mechelen. Al spoedig groeide het aantal leden. Dat eerste jaar werd  reeds een clubkampioenschap georganiseerd en  lessen gegeven. 

In 1980 werden twee pleinen gehuurd in Perk en begonnen de onderhandelingen met de gemeente Zemst om terreinen in concessie te krijgen. Hiertoe diende de club te worden omgevormd tot een VZW. Dit gebeurde rond de jaarwisseling en de eerste dames werden in het bestuur opgenomen.

In 1981 kon begonnen worden met de aanleg van de eerste 2 pleinen en een houten clubhuis. De pleinen in Perk werden verder gehuurd daar het ledenaantal reeds te groot was voor de 2 eigen pleinen. Snel werden 2 bijkomende dubbel pleinen en 1 enkel veld bijgelegd en de gehuurde  terreinen werden opgezegd. De 5 pleinen volstonden voor het ledenaantal .Sommige jaren was er een beperking van het aantal leden.

De club werd ondertussen lid van de VTV. Verschillende ploegen namen met wisselend succes deel aan de interclubwedstrijden. Enkele ploegen haalden de nationale eindronden en werden kampioen.

In 1990 werd het houden clubhuis vervangen door een stenen constructie en bij aanvang van het seizoen 1999 werden 2 pleinen en het enkelveld heraangelegd tot 3 volwaardige tennisvelden.

Begin 2002 werd het clubhuis (kleedkamers, douchen ,berging en terras) vergroot. 

Begin 2010 werden lang vergeten dromen in een realistisch project omgezet. Onze club werd een VZW onderworpen aan  BTW en na heel wat inspanningen van een uitgebreid en vernieuwd  bestuur werd in april 2011   een overdekte hall met 2 kunstgravel velden ingehuldigd door de burgemeester van Zemst en de leden. Vanaf dan kunnen onze leden zowel  in de zomer als in de winter  hun geliefde sport uitoefenen en is het ledenaantal gestegen tot 460, zijn er meer dan 20 interclub ploegen. 

In oktober 2010 nam de huidige uitbater en tennisleraar de uitbating van de cafetaria in handen en bouwde zijn tennisschool verder uit. Alhoewel er reeds vanaf 1984 ieder jaar jeugd tenniskampen ingericht werden en er tijdens de zomer maanden in beperkte mate tennislessen gegeven werden heeft de overdekte hall  het mogelijk gemaakt om een professionele tennis academie aan te trekken . Het ganse jaar worden er dagelijks tennislessen gegeven aan jong en oud.  Dit heeft een  positieve invloed gehad op de jeugd. Meer dan 1/3 van de leden zijn jonger dan 18 jaar

Een nieuwe mijlpaal kwam er einde 2016 toen door de inbreng van een aantal leden van de club het bestuur kennis nam van een voor België nieuwe sport nl Padel.  Na een kort maar grondige analyse werd beslist de nodige investeringen te doen en in april 2017 twee padel terreinen plechtig ingehuldigd. Het succes gedurende het eerste jaar heeft er toe geleid dat reeds in april 2018 een derde plein  in gebruik werd genomen.Deze ontwikkeling zorgde voor verdere groei tot bijna 600 leden zowel tennissers als padelaars.. 

2019 is het jaar van onze 40ste verjaardag. Al onze activiteiten zullen daarom een  spetterende omkadering krijgen.. Ter gelegenheid van dit heugelijk feit zal onze cafetaria een grondige renovatie ondergaan. Hierdoor hopen we dat onze leden hun tennis nabeschouwingen in een nog aangenamer kader kunnen beleven. 

Deze evoluties hebben er ons tot nu toe niet van weerhouden om een recreatieve club met een familiaal karakter als doelstelling te behouden. Dat ook sinds 2011 onze cafetaria door de vernieuwde uitbating het hele jaar open is voor de leden helpt hopelijk om deze kameraadschap te versterken.

Meer informatie kunt u vinden op onze website www.tcdewehzel.be 

Iedereen is bij ons van harte welkom om kennis te nemen en bij een gezellige babbel een glaasje te drinken, zonder tennis te vergeten.