Geschiedenis

 

EEN BEETJE GESCHIEDENIS …

Toen enkele vrienden uit Groot-Zemst en omgeving die hier en daar tennis speelden vernamen dat de gemeente een blaashal ten behoeve van de sportclubs zou oprichten in Elewijt vonden ze dat er ook een tennisclub moest komen.

In maart 1979 werd de feitelijke vereniging “Tennisclub DE WEHZEL” boven het doopvont gehouden door haar 9 oprichters. De naam werd gevormd door de eerste letters van de deelgemeenten van Zemst nl Weerde, Eppegem, Hofstade, Zemst en Elewijt.

De leden van de nieuwe club begonnen te spelen in het Vrijbroekpark en aan het zwembad Coloma te Mechelen. Al spoedig groeide het aantal leden. Dat eerste jaar werd reeds een clubkampioenschap georganiseerd en lessen gegeven.

In 1980 werden twee pleinen gehuurd in Perk en begonnen de onderhandelingen met de gemeente Zemst om terreinen in concessie te krijgen. Hiertoe diende de club te worden omgevormd tot een VZW. Dit gebeurde rond de jaarwisseling en de eerste dames werden in het bestuur opgenomen.

In 1981 kon gestart worden met de aanleg van de eerste 2 pleinen en een houten clubhuis. De pleinen in Perk werden verder gehuurd daar het ledenaantal reeds te groot was voor de 2 eigen pleinen. Snel werden 2 bijkomende dubbel pleinen en 1 enkel veld bijgelegd en de gehuurde terreinen werden opgezegd. De 5 pleinen volstonden voor het ledenaantal. Sommige jaren was er een beperking van het aantal leden.

De club werd ondertussen lid van de VTV (nu Tennisvlaanderen). Verschillende ploegen namen met wisselend succes deel aan de interclubwedstrijden. Enkele ploegen haalden de nationale eindronden en werden kampioen.

In 1990 werd het houden clubhuis vervangen door een stenen constructie en bij aanvang van het seizoen 1999 werden 2 dubbelpleinen en het enkelveld heraangelegd tot 3 volwaardige tennisvelden.

Begin 2002 werd het clubhuis (kleedkamers, doucheruimtes, berging en terras) vergroot.

Begin 2010 werden lang vergeten dromen in een realistisch project omgezet. Onze club werd een VZW onderworpen aan BTW en na heel wat inspanningen van een uitgebreid en vernieuwd bestuur werd in april 2011 een overdekte hall met 2 kunstgravel velden ingehuldigd. Sindsdien kunnen onze leden zowel in de zomer als in de winter hun geliefde tennissport uitoefenen, is het ledenaantal gestegen tot 460 en zijn er meer dan 20 interclub ploegen.

In oktober 2010 nam de huidige uitbater en tennisleraar de uitbating van de cafetaria in handen en bouwde zijn tennisschool verder uit. Alhoewel er reeds vanaf 1984 ieder jaar jeugd tenniskampen ingericht werden en er tijdens de zomer maanden in beperkte mate tennislessen gegeven werden heeft de overdekte hall een professionele tennis academie mogelijk gemaakt om het ganse jaar dagelijks tennislessen te geven aan jong en oud. Dit heeft een positieve invloed op de jeugd, meer dan 1/3 van de leden zijn jonger dan 18 jaar.

Een nieuwe mijlpaal kwam er einde 2016 toen door de inbreng van een aantal clubleden het bestuur kennis nam van een voor België nieuwe sport nl Padel. Na een korte maar grondige analyse werd beslist de nodige investeringen te doen en in april 2017 werden twee padel terreinen plechtig ingehuldigd. Het succes gedurende het eerste jaar heeft er toe geleid dat reeds in april 2018 een derde plein in gebruik werd genomen. Deze ontwikkeling zorgde voor verdere groei tot bijna 600 leden zowel tennissers als padelspelers.

2019 was het jaar van onze 40ste verjaardag. Ter gelegenheid van dit heugelijk feit werd onze cafetaria grondig gerenoveerd. Hierdoor kunnen onze leden hun nabeschouwingen in een aangenaam kader beleven.

Deze evoluties hebben er ons tot nu toe niet van weerhouden om een recreatieve club met een familiaal karakter als doelstelling te behouden. Dat sinds 2011 onze cafetaria dank zij onze uitbaters ook het hele jaar open is versterkt de kameraadschap.

Ondertussen zitten wij niet stil. De gemeente heeft beslist om het recreatiedomein waar wij ons op bevinden om te vormen tot het sportpark “Hubert Van Innis”. Hierdoor zullen wij einde 2022 onze infrastructuur kunnen uitbreiden en tegemoetkomen aan de behoeften van vandaag.

Iedereen is bij ons van harte welkom om kennis te nemen en bij een gezellige babbel een glaasje te drinken, zonder tennis of padel te vergeten.