HERNIEUWING ABONNEMENT AANVRAAG

 

Voorwoord : De voorinschrijving is enkel van toepassing voor padel volwassene en padel student. Momenteel kan iedereen vrij aansluiten voor zomertennis “alle tarieven” en voor de “tarieven” padel – 16 jaar.

nieuwe input : eind februari

Lidmaatschap T.C. De Wehzel

vernieuwen of aanvragen

 

Als spelend lid van T.C. De Wehzel kan je kiezen voor padel, tennis of beide, maar vanaf seizoen 2022-2023 is het aantal spelende leden per sport gelimiteerd. Het bestuur van de club legt jaarlijks voor de start van het seizoen het maximum aantal spelende leden tennis en padel vast in functie van het aantal terreinen en interne reservatiereglement.

De leden die het voorbije seizoen aangesloten waren als spelend lid krijgen voorrang bij het hernieuwen van hun abonnement bij de start van een nieuw seizoen. Nieuwe leden kunnen enkel aansluiten voor een bepaalde sport voor zolang het maximum aantal spelende leden voor die sport niet bereikt is. Wanneer het maximum aantal leden voor een sport bereikt is, kunnen kandidaat-leden zich enkel nog registreren op onze wachtlijst om voorrang krijgen om aan te sluiten op het moment dat dit terug mogelijk is.

 

Een overzicht van de verschillende tarieven per sport die T.C. De Wehzel aanbiedt is terug te vinden op de website van de club.

 

Hieronder vind je een woordje uitleg over onze werkwijze om je lidmaatschap als spelend lid van T.C. De Wehzel te hernieuwen of aan te vragen.

 

Voorinschrijving leden

Tot eind februari krijgen de leden die op dat moment geldig aangesloten zijn bij T.C. De Wehzel voorrang om hun lidmaatschap voor het volgende seizoen online te hernieuwen via ons clubdashboard op de site van Tennis Vlaanderen.

Gedurende deze periode kunnen enkel bestaande leden hun lidmaatschap online hernieuwen voor dezelfde sport en kunnen er dus geen nieuwe leden aansluiten. Nieuwe leden kunnen zich dan enkel registreren als kandidaat-lid op op onze wachtlijst.

 

Aansluiting kandidaat-leden wachtlijst

Op het einde van deze periode vergelijkt het bestuur het aantal aangesloten leden met speelrechten tijdens de piekuren met het maximum aantal leden per sport dat werd vastgelegd. Als het maximum aantal spelende leden voor een sport niet bereikt is, contacteert het bestuur de kandidaat-leden op de wachtlijst voor die sport met een vrijblijvend voorstel om aan te sluiten.

 

De kandidaat-leden worden in chronologische volgorde gecontacteerd in functie van het resterend aantal beschikbare plaatsen en krijgen dan 10 dagen tijd om hun lidmaatschap voor het volgende seizoen te bevestigen en te betalen. In geval van geen of laattijdige reactie of in geval van weigering verzaakt een kandidaat-lid zijn/haar plaats op de wachtlijst en worden die gegevens definitief van de wachtlijst verwijderd.

 

Registratie op de wachtlijst padel en/of tennis wordt geactiveerd op het moment dat het maximum aantal leden voor die sport bereikt is en er geen nieuwe spelende leden kunnen aansluiten voor het nieuwe of lopende seizoen. Registratie op de wachtlijst is vrijblijvend zonder enige verplichting en kandidaat-leden kunnen zich op eenvoudig verzoek op elk moment laten schrappen van die wachtlijst.

 

Vrije aansluiting

Als er na de periode van voorinschrijving nog plaatsen voor spelende leden beschikbaar zijn en er voor die sport geen wachtlijst (meer) is, dan kunnen nieuwe leden vrij aansluiten via ons clubdashboard op de site van Tennis Vlaanderen. Vrije aansluiting van nieuwe leden gebeurt steeds online en blijft mogelijk voor zolang het maximum aantal spelende leden voor een sport niet bereikt werd.

Van zo gauw die limiet per sport toch terug bereikt wordt, zal de club de wachtlijst opnieuw activeren om te registreren als kandidaat-lid.

 

Hoe hernieuwen of aanvragen

Via de app van Tennis Vlaanderen >>> Clubs >>> nieuw abonnement aanvragen >>> club selecteren  >>> speler(s) selecteren => tarief selecteren en bewaren >> abonnement aanvragen

 

Via ons clubdashboard op de site van Tennis Vlaanderen >>> iets naar beneden scrollen en klikken op het tabblad ‘Clubinformatie’ >>> Abonnement aanvragen >>> inloggen of gegevens van de speler invullen >>> tarief selecteren en bewaren >> abonnement aanvragen

 

Tijdens de voorinschrijving voor het seizoen 2022-2023 kijken we jouw abonnementaanvraag eerst nog even na en na goedkeuring krijg je nog een mailtje met uitnodiging om online of per overschrijving te betalen. Breng die betaling zo snel mogelijk in orde om jouw abonnement te activeren.

 

Voor de vrije aansluiting vanaf maart zal je ook onmiddellijk online kunnen betalen nadat je het juiste tarief geselecteerd en bewaard hebt.

 

Voor praktische vragen bij het gebruik van de online module om aan te sluiten als lid om je neem je best rechtstreeks contact op met Tennis Vlaanderen via info@tennisvlaanderen.be.

 

Algemene info over de club, tarieflijst, reservatiereglement en contactgegevens T.C. De Wehzel zijn terug te vinden op de website van de club.